Aktivitets- og samværstilbuddet Kompasset

Sundhed er det overordnede og styrende tema for Kompassets udbud af aktiviteter.

Kompassets formål er at understøtte Center Amagers fokus på psykosocial rehabilitering, med henblik på, at fremme muligheden for, at brugerne opnår størst mulig grad af selvstændig handlekraft i eget liv. Ligeledes arbejdes der for, at brugerne oparbejder viden og kompetencer til, at kunne begå sig udenfor den institutionelle ramme. 

Få ugeskemaet til Kompassets aktiviteter her:

Ugeskema

Sundhed for Dig:

Sundhed for Dig er længerevarende sundhedsforløb, som du har mulighed for at tilmelde dig. Se mere information i denne pjece.

 

Cafeen er et socialt samlingspunkt, som tilbyder brugerne:

 • En tryg ramme for samvær og samtale
 • Mulighed for at danne relationer og deltage i udviklende sociale fællesskaber
 • Deltagelse i forskellige aktiviteter og klubber
 • Et sundt udbud af små måltider, snacks og drikke

Motionsområdet sætter fokus på fysisk trivsel og forebyggelse, og yder brugerne støtte til at:

 • Bruge kroppen og blive træt på en sund måde
 • Deltagelse i både individuelle og fælles træningsforløb 
 • Deltage i bl.a. livsstils- og rygestopkurser
 • Få foretaget sundhedstjek

Undervisning, psykoedukation og beskæftigelse, der skal støtte brugerne i at:

 • Få mod på større deltagelse i samfundslivet  
 • Oparbejde kompetencer til at kunne begå sig udenfor den institutionelle ramme
 • Deltage i udviklende beskæftigelsesforløb, der er tilpasset den enkelte brugers ressourcer
 • Få større indsigt i mestringsstrategier i forhold til psykisk sygdom 
 • Få viden om emner, der muliggør større selvstændig handlekraft

Andre tilbud på Amager:

Hvis du har interesse for hvad der sker på Amager og hvor du kan få hjælp og støtte til dine behov, så kan du her finde en oversigt over de aktører der retter sig mod udsatte voksne på Amager:

Aktørhjulet Amager

N.A.B.O.

Samværs - og aktivitetstilbud i København:

Pjece 2017

 

 

 

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.