Beboer i Center Amager

Læs om beboermøder, beboerråd og centerråd

I alle boenheder afholder vi beboermøder en gang om måneden. Ved beboermøderne har beboerne mulighed for at få indflydelse på fx lokale husregler, samarbejdet med kontaktpersonerne, og indkøb af inventar m.m.
 

Center Amager lægger stor vægt på, at beboerne deltager ved beboermøderne, da en deltagelse i disse, kan være det første vigtige skridt på vejen til at genforbinde sig med andre mennesker og verden. 
 

Der er desuden nedsat et fælles Beboerråd. Beboerrådet er beboernes talerør for hele Center Amager og består af en repræsentant og en suppleant fra hver boenhed. Beboerrådet har medindflydelse på blandt andet anvendelsen af økonomiske midler, målsætninger, nye tiltag og beboerpolitikken.

Derudover har vi et Centerråd, hvor tre beboere er repræsenteret. Udover tre beboere, består Center Amagers Centerråd af tre valgte pårørende, som har netværk i pårørendegruppen. Endvidere er der en afdelingsleder, en medarbejder samt centerchefen.
Læs mere om Centerrådet

Beboerrepræsentanter i Centerrådet

  • Britt Jensen, Blok A, Sundbygårdsvej 1, 2300 Kbh S
  • Allan Nielsen, Sundbyhus, Sundholmsvej 40, 2300 Kbh S
  • Laila Herzog, Blok B, Sundbygårdsvej 1, 2300 Kbh S

Hvis du ønsker ophold i en af boenhederne på Center Amager, skal du ansøge via din sagsbehandler i lokalcentret. Inden du eventuelt søger om en bolig på Center Amager, er du naturligvis velkommen til at besøge os. Du kan lave en aftale ved at kontakte Center Amagers administration på telefonnummer: 33 17 83 00. 

Hvis du ansøger om en bolig på Center Amager, og denne efter visitation bliver godkendt, vil du blive skrevet på Center Amagers venteliste. Når der bliver en ledig plads, vil du blive kontaktet af ledelsen i den boenhed, hvor der en ledig bolig.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.