Beboerne på Robert Jakobsens Vej

Fælles for beboerne er, at de lever et liv med sindslidelse og har et misbrug af alkohol eller stoffer.

Heraf kan mange have været i misbrugsbehandling tidligere, dog uden at det er lykkedes at stoppe misbruget. 

Derfor har de behov for omfattende hjælp til at få en meningsfuld hverdag til at hænge sammen. Det handler om hjælp til personlig pleje, omsorg og behandling. Beboerne bor på et specialiseret botilbud for at fremme deres muligheder for at klare sig selv og få bedre livskvalitet.  

Derudover kan nogle beboere være dømt til medicinsk behandling i regionens regi. Denne eventuelle behandling vil foregå sideløbende med den socialpædagogiske støtte, som borgerne får i tilbuddet. Der er som udgangspunkt tale om borgere, som er særligt vanskeligt stillet. Det er derfor vigtigt, at de modtager tilstrækkelig støtte i hverdagen. 

Hvis en beboer bliver voldelig eller udviser truende adfærd, så vil det professionelle personale, der følger alle beboere tæt, gribe ind. Personalet foretager løbende risikovurderinger af alle beboere med henblik på at forebygge og understøtte en bedre håndtering af voldsepisoder.