Botilbud og afdelinger

 • Rundt vindue, hvor man kigger ind til et billardbord
 • Man ser indgangen til Robert Jacobsens Vej
 • Det ses, at horisonten er langt væk
 • Blå himmel, horisont langt væk og nabobygning
 • Billedet viser andet ny byggeri i Ørestaden
 • Andet nyt byggeri og naboer ses fra altan
 • Fra altan ses langt ud i horisonten og de grønne arealer
 • Hotel ses langt ude i horisonten
 • Sommer på terrassen med planter og havemøbler
 • Der ses to runde vinduer
 • Børnebogen Tante Fjante - forsiden med elefant
 • Der ses tre computere
Center Amager består af fem botilbud, hjemmevejledning og aktivitets- og samværstilbud på Amager.