Medarbejdere

Læs om medarbejderne og hverdagen på centret.

Vi er ca. 265 fastansatte medarbejdere, som er ansat i syv decentrale boenheder. Center Amager er en døgninstitution, så du skal kunne lide skiftende arbejdstider – også på helligdage -, weekendarbejde hver 3. weekend, samt lejlighedsvist en nattevagt.

Kontaktpersonerne på Center Amager er drivkraften i relationsarbejdet. Vi kommer fra mange forskellige faggrupper, og er primært pædagoger, SOSU-assistenter, sygeplejersker og ergoterapeuter.

Vi har stor respekt for den komplekse og alsidige opgave det er at være kontaktperson, og vi prioriterer derfor kompetenceudvikling højt. Konkret tilbyder vi supervision, undervisning, faglig sparring og coaching ved Center for supervision, samt faglig udveksling i det daglige med kolleger og lokale ledelser.

Vi holder desuden temadage og uddannelsesforløb i samarbejde med andre centre. Som medarbejder har du også mulighed for at søge eksterne kurser og uddannelsesforløb. Vores faglige udgangspunkt for at løse vores kerneydelse; psykosocial rehabilitering ud fra en recoveryunderstøttende tilgang, er funderet i forskellige teoretiske tilgange, der tilsammen har blik for det hele menneske i dets sociale kontekst. 

Vi er inspirerede af systemiske, narrative, eksistentielle og kognitive tilgange til at forstå og arbejde med mennesker. Omdrejningspunktet for kontaktpersonernes relationsarbejde er det daglige samarbejde med beboerne, hvor beboeren er ekspert på eget liv, og hvor kontaktpersonen bistår med faglig og menneskelig ekspertise og nærvær.

Vi gør en dyd ud af at dokumentere og kvalitetssikre samarbejdet og den faglige indsats. Dette gøres i den pædagogiske sundhedsplan, der er en del af dokumentationssystemet. Som kontaktperson på Center Amager forudsættes det derfor, at du har lyst til at udvikle din skriftlighed i forhold til at dokumentere. Og at du har mod på fortløbende at reflektere over din egen praksis og dit samarbejde med beboerne.

Vi forventer også, at du har let ved at være sammen med andre mennesker, er nysgerrig og fagligt ambitiøs.

Desuden er gåpåmod i forhold til praktiske opgaver og åbenhed overfor nye udfordringer i dagligdagen et must, hvis du skal trives som kontaktperson på Center Amager.

Elever og studerende
Da Center Amager er et sted, der benyttes til at uddanne kommende kolleger i sundhedssektoren, har vi fortløbende pædagogstuderende og social- og sundhedsassistentelever. Den tværfaglige sammensætning af kontaktpersonerne på Center Amager, giver elever og studerende gode muligheder for faglig udvikling, læring, sparring og inspiration. Vi har stor erfaring med at modtage elever og studerende og værdsætter den åbenhed og nysgerrighed, de som regel bringer med sig ind i Center Amager. Som elev og studerende tilbydes du supervision.

Afløsere og vikarer
Vi har i perioder brug for nye afløsere og vikarer aften/weekend. Er du interesseret, kan du sende en skriftlig ansøgning til os og stile den til Centerchef Jesper Holbæk.

Job
Information om ledige jobs på Center Amager finder du under "Om os - ledige stillinger".

Du er altid velkommen til at kontakte os evt. pr. e-mail for at høre om dine jobmuligheder på Center Amager. Send opfordret/uopfordret ansøgning til:

Center Amager
Røde Mellemvej 50-52
2300 Kbh. S.
e-mail: sundbygaard@sof.kk.dk
(Skriv: " Jobansøgning" i emnelinjen)

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.