Pårørende

Center Amager lægger stor vægt på at samarbejde med de pårørende, hvis beboeren giver sit samtykke til dette.

Pårørende er som regel dem, der kender beboeren allerbedst, og som ved, sammen med beboeren, hvad der hidtil har været hjælpsomt og ikke-hjælpsomt for beboeren.

De har kendskab til alle de facetter, vaner, hændelser, erfaringer mv. i beboerens historie, som har betydning for beboeren og hvordan vi bedst muligt kan møde og hjælpe beboeren.

Derfor er de pårørende en uvurderlig ressource. Som nye pårørende på Center Amager, tilbydes der ved beboerens indflytning et fast introduktionsprogram til Center Amager. Det er den lokale botilbuds ledelse, der har ansvaret for denne introduktion.
 

Center Amager skal have tilladelse til at kontakte pårørende, og den enkelte beboer bestemmer selv, hvem der er pårørende. Det er ikke nødvendigvis familien, men kan også være venner eller bekendte. I forbindelse med den pædagogiske sundhedsplan opfordres beboeren til at have pårørende med, så de kan støtte op om beboerens proces mod at indfri det ønskede liv. 

Vi har hjulpet enkelte beboere med at få kontakt til familie og venner, som de ikke har set i flere år. Med kontakten øges livskvaliteten og det bekræfter, hvor vigtigt det personlige netværk er for den enkelte beboer.

De enkelte botilbud afholder to informationsarrangementer om året hvor familie, venner og bekendte bliver inviteret. Til daglig er der mulighed for at invitere gæster og have overnattende gæster i boligen. Af sikkerhedshensyn skal beboerne dog give besked til personalet, hvis der er overnattende gæster.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.