Center Amager – et socialpsykiatrisk center i Københavns Kommune

Overordnet om Center Amager

Socialpsykiatrien i København er opdelt i fire centre, som organisatorisk hører under Borgercenter Voksne, Socialforvaltningen. Center Amager er et af fire centre. Center Nørrebro, Center City og Center Nord-Vest hedder de andre socialpsykiatriske centre.

Vi tilbyder forskellige former for støtte til voksne københavnere med psykiske lidelser, psykiatriske diagnoser og psykisk sårbarhed.  

Centret består af fem botilbud, hjemmevejledning, aktivitets- og samværstilbud m.v. som geografisk er placeret på den københavnske del af Amager.

Tilbud i Center Amager har fokus på hverdagslivet, netværk, samvær, arbejde, uddannelse, sundhed og frihed til at leve dét liv, som den enkelte ønsker. Hjælp og støtte til at opbygge og/eller fastholde et meningsfuldt, selvstændigt og aktivt liv.

Botilbuddene rummer lejligheder, hvor du via visitering kan bo med en kortere eller længere tidshorisont. Bor du for dig selv, har du mulighed for at blive bevilliget hjælp og støtte fra en hjemmevejleder. Alle beboere og borgere kan selvfølgelig deltage i de mange forskellige aktiviteter, som bl.a. tilbydes af vore aktivitets- og samværstilbud, fx Kompasset, Frivilligcenter Amager, Peer2Peer samt andre.

En ansættelse i Center Amager betyder refleksion, læring og udvikling. Alle ansatte gennemgår uddannelsesforløb, så vi kan skabe et fælles fundament for den socialpsykiatriske faglighed i København.

Vores primære opgave og formål er at støtte mennesker med deres individuelle rehabiliterings- og recovery-proces, og dermed medvirke til, at mennesker får selvstændige og værdige liv.