Center Amager – et socialpsykiatrisk center i Københavns Kommune

Ny centerstruktur i den københavnske socialpsykiatri

Ændringen træder i kraft  d. 1. januar 2020

I dag er socialpsykiatrien i Københavns Kommune opdelt i geografiske centre. Pr. 1. januar 2020 vil opdelingen blive i faglige centre.

Hvad betyder ændringen for dig, som bruger socialpsykiatrien?

Dette betyder, at de nuværende geografiske socialpsykiatriske centre bliver til fire faglige centre, som vil omhandle og hedde:

• Center for specialiserede botilbud
• Center for unge og midlertidige botilbud
• Center for selvstændige boformer og sundhed
• Center for støtte i egen bolig og aktivitets- og samværstilbud.

”Der kommer ikke til at ske ændringer i borgernes hverdag. Deres tilbud vil stadig være det samme. Tilbudsledelsen vil være den samme, og borgerne vil stadig have de samme medarbejdere omkring sig i deres hverdag. På sigt er det selvfølgelig ambitionen, at den ændrede centerstruktur vil medføre et stærkere fagligt fokus, som vil komme borgerne til gavn”, siger borgercenterchef Alberte Bryld Burgaard.

Du kan læse mere om den nye struktur og organisering på Københavns Kommunes hjemmeside

De forskellige tilbud under den københavnske socialpsykiatri har pjecer til udlevering og du kan finde yderligere oplysninger og notater om baggrunden her og her

Overordnet om Center Amager - NEDENSTÅENDE HANDLER OM DEN TIDLIGERE STRUKTUR

Socialpsykiatrien i København er opdelt i fire centre, som organisatorisk hører under Borgercenter Voksne, Socialforvaltningen. Center Amager er et af fire centre. Center Nørrebro, Center City og Center Nord-Vest hedder de andre socialpsykiatriske centre.

Vi tilbyder forskellige former for støtte til voksne københavnere med psykiske lidelser, psykiatriske diagnoser og psykisk sårbarhed.  

Centret består af fem botilbud, hjemmevejledning, aktivitets- og samværstilbud m.v. som geografisk er placeret på den københavnske del af Amager.

Tilbud i Center Amager har fokus på hverdagslivet, netværk, samvær, arbejde, uddannelse, sundhed og frihed til at leve dét liv, som den enkelte ønsker. Hjælp og støtte til at opbygge og/eller fastholde et meningsfuldt, selvstændigt og aktivt liv.

Botilbuddene rummer lejligheder, hvor du via visitering kan bo med en kortere eller længere tidshorisont. Bor du for dig selv, har du mulighed for at blive bevilliget hjælp og støtte fra en hjemmevejleder. Alle beboere og borgere kan selvfølgelig deltage i de mange forskellige aktiviteter, som bl.a. tilbydes af vore aktivitets- og samværstilbud, fx Kompasset, Frivilligcenter Amager, Peer2Peer samt andre.

En ansættelse i Center Amager betyder refleksion, læring og udvikling. Alle ansatte gennemgår uddannelsesforløb, så vi kan skabe et fælles fundament for den socialpsykiatriske faglighed i København.

Vores primære opgave og formål er at støtte mennesker med deres individuelle rehabiliterings- og recovery-proces, og dermed medvirke til, at mennesker får selvstændige og værdige liv.