Center Amager - et socialpsykiatrisk center

Center Amager er et socialpsykiatrisk center med botilbud for mennesker, hvis liv og boligsituation er blevet besværet og begrænset af sindslidelser og sociale vanskeligheder.

Center Amager hører under Servicelovens §§ 83, 85, 104, 107 og 108 om botilbud i danske kommuner, og er en decentral enhed under Københavns Kommunes Socialforvaltning.